Untitled

Artist: 

Elisabet Kioseoglou

Age: 

8

Year: 

2001

Theme: 

Environment

School: 

Trilofos Thessaloniki

Country: 

Greece