Our World

Artist: 

Alex Nikolov

Age: 

10

Year: 

2011

School: 

Základná umelecká škola E. Suchoňa, Bratislava

Country: 

Slovak Republic