Many Nations, One World

Artist: 

Milena Modestowicz

Age: 

11

Year: 

2007

School: 

Szkoła Podstawowa nr. 69 im. T. Duracza, Warszawa

Country: 

Poland