Karta Sveta

Artist: 

Nika Razpotnik

Year: 

1993

Theme: 

Peace and Conflict

School: 

Os Komenda-Moste, Moste 40 A 61218 Komenda

Country: 

Slovenia