Afrodite's Island Cyprus

Artist: 

Eleni Bozidou and Maria Polichronidou

Age: 

14

Year: 

2011

School: 

Gymnasium Dianellou and Theodotou, Nicosia

Country: 

Cyprus